Όροι & Προϋποθέσεις

1. Γενικά


 


1.1. Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα www.gap.com.gr (στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα»). Το www.gap.com.gr είναι ένας ηλεκτρονικός ιστότοπος που προβάλλει τον κατάλογο των ειδών ένδυσης της «Εταιρείας» με το brand name Gap. Δικαιοδόχος για τη λειτουργία της παρούσας Ιστοσελίδας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» («Εταιρεία») και δ.τ. «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στον Άλιμο και επί της οδού Αγ. Δημητρίου αρ. 63, Τ.Κ 17456, με ΑΦΜ: 999635429 και με ιδιότητα Λιανικό Εμπόριο Ειδών Ιματισμού, η οποία είναι και ο κάτοχος του Site.

Για τους σκοπούς των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των Πελατών αναφορικά με τα Προϊόντα, η Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. («Εταιρεία») είναι ο πωλητής των Προϊόντων.


Στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις:


• «Εταιρεία», «Εμείς» ή «Εμάς» ονομάζεται η Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. με δ.τ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

• «Πελάτης», «Εσείς» ή «Εσάς» ονομάζεται το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που παραγγέλνει μέσω της «Ιστοσελίδας» προϊόντα και του οποίου η παραγγελία προϊόντων γίνεται αποδεκτή από την «Εταιρεία».


• «Σύμβαση» είναι η σύμβαση που περιέχει τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις και ισχύει από τη στιγμή που η «Εταιρεία» αποδέχεται την παραγγελία σας.


• «Προϊόντα» είναι τα είδη που προσφέρονται για πώληση στον κατάλογο που παρουσιάζεται στην «Ιστοσελίδα».


• «Εργάσιμη μέρα» θεωρείται μία καθημερινή ημέρα που η «Εταιρεία» έχει εμπορική δραστηριότητα.

1.2. Η πρόσβαση στην παρούσα «Ιστοσελίδα», και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής της «Ιστοσελίδας» (στο εξής αναφερόμενα ως οι «Υπηρεσίες»), η χρήση αυτών καθώς και η διενέργεια των παραγγελιών υπόκεινται στους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις (στο εξής αναφερόμενα ως οι «Όροι και Προϋποθέσεις»). Κάνοντας πλοήγηση στην ιστοσελίδα και χρησιμοποιώντας τις «Υπηρεσίες» ή/και προβαίνοντας σε παραγγελίες «Προϊόντων», αποδέχεστε όλους τους τρέχοντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, καθώς και τις κατά καιρούς ενημερώσεις τους, οι οποίες διέπουν τη μεταξύ μας σχέση. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή για σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την «Εταιρεία» μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» πριν την πλοήγησή σας ή τη χρήση των «Υπηρεσιών» ή την πραγματοποίηση της παραγγελίας, ή μπορείτε ακόμα να μας στείλετε γραπτή επιστολή στη διεύθυνση μας προς το Τμήμα E-Commerce, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

1.3. Τροποποίηση Όρων Συναλλαγής της «Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε». Πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την «Ιστοσελίδα» για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται πάντως, ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει, αλλά ισχύει για το μέλλον. Η «Εταιρεία» μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους/αγοραστή (στο εξής συνολικά ο χρήστης) της «Ιστοσελίδας» (συνολικά ή διαζευκτικά):

α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης,

β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» και

γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της «Ιστοσελίδας» καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών, όπως επίσης και να περιορίσει την πρόσβαση σε ολόκληρη την «Ιστοσελίδα» ή σε μέρος αυτής.

Επίσης η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη της «Ιστοσελίδας» να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία της «Ιστοσελίδας». Η πρόσβαση στην παρούσα «Ιστοσελίδα» επιτρέπεται υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε ή να αλλάζουμε τις «Υπηρεσίες» χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1.4. Παρότι επιμελούμαστε αρκετά τις πληροφορίες που δημοσιεύουμε ή αποστέλλουμε, δεν αποκλείουμε την ύπαρξη ανακριβειών, γραφικών λαθών ή λάθος αναγραφή τιμών. Η «Εταιρεία» δεν αναλαμβάνει γι’ αυτό καμία ευθύνη. Η «Εταιρεία» δικαιούται να τροποποιεί και να διορθώνει ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, τιμές και άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται από την «Εταιρεία».

1.5. Επισημαίνεται ότι η ενότητα «Επικοινωνία» είναι αποκλειστικά για να παρέχει βοήθεια και πληροφορίες και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τους «Όρους και Προϋποθέσεις». Η «Πολιτική Απορρήτου» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των «Όρων και Προϋποθέσεων» και δεσμεύει συνολικά τα μέρη (την εταιρεία και τους χρήστες) δυνάμει των όρων του άρθρου 1.2. ανωτέρω.

1.6. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων/newsletters της εταιρείας μας. Η εγγραφή είναι δυνατή και για μη μέλη.

2. Πολιτική Απορρήτου &Προσωπικά Δεδομένα


 


Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία εξηγεί πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, στην ενότητα με τίτλο «Πολιτική Απορρήτου & Προσωπικά Δεδομένα». Χρησιμοποιώντας την παρούσα «Ιστοσελίδα», συμφωνείτε με το περιεχόμενο αυτής της ενότητας και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα.


3. Περιορισμοί κατά την Πρόσβαση και Χρήση της «Ιστοσελίδας»


 


3.1 Δεν επιτρέπεται κατάχρηση αυτής της «Ιστοσελίδας», η παρακώλυση ή η με οποιονδήποτε τρόπο παρενόχληση της λειτουργίας της «Ιστοσελίδας», καθώς και η αντικατάσταση ή μεταβολή του περιεχομένου της. Δεν πρέπει να διαπράττετε ή ενθαρρύνετε αξιόποινες πράξεις, να μεταδίδετε ή διανέμετε ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, λογικές βόμβες ή να αναρτάτε οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό και γενικά δεν επιτρέπονται ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της «Ιστοσελίδας». Επίσης απαγορεύεται η παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου ή η χρήση της «Ιστοσελίδας» με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβλητικό ή άσεμνο.

3.2. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών, να καταστρέφετε δεδομένα, να προκαλείτε δυσαρέσκεια σε άλλους χρήστες, να παραβιάζετε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα άλλων ατόμων, να αποστέλλετε αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, κοινώς γνωστό ως «ανεπιθύμητο» (spam) ή να προσπαθείτε να επηρεάσετε την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της «Ιστοσελίδας» ή χαρακτηριστικών στα οποία αποκτήσατε πρόσβαση μέσω της «Ιστοσελίδας». Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Η «Εταιρεία» θα αναφέρει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα γνωστοποιεί σε αυτές τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

3.3. Η σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα μας γίνεται υπό τους όρους των άρθρων 4.4. με δικά σας μέσα και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς εταιρειών και παρόχων.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό και Περιεχόμενο


 


4.1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το λογισμικό και περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στην παρούσα «Ιστοσελίδα» ή μέσω αυτής, παραμένουν ιδιοκτησία της «Εταιρείας» ή των παρόχων άδειας αυτής και προστατεύονται από διεθνείς νόμους και συνθήκες για τα πνευματικά δικαιώματα. Όλα αυτά τα δικαιώματα ανήκουν στην «Εταιρεία» και τους παρόχους άδειας αυτής.

4.2. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου παρέχεται σε εσάς ή εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αυτό σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα εκτός αν έχετε λάβει έγγραφη άδεια από την «Εταιρεία».

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η «Εταιρεία» ή οι πάροχοι άδειας αυτής. Επιπρόσθετα, δεν διαθέτετε καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της «Εταιρείας» και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε αυτά τα σήματα, ή οποιαδήποτε σήματα έχουν παρόμοια χρώματα, χωρίς τη γραπτή άδεια της «Εταιρείας».

4.3. Φωτογραφική Απεικόνιση των Προϊόντων μας

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση της πλειοψηφίας των προϊόντων μας, τα οποία παρουσιάζονται μέσω της «Ιστοσελίδας» μας. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προϊόντων. Αυτό είναι απολύτως φυσικό δεδομένων των περιορισμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων, ακόμα και με χρήση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της φωτογραφικής απεικόνισης.

Λάβετε υπόψη ότι, παρόλο που η «Εταιρεία» έχει προσπαθήσει να εμφανίζει με ακρίβεια τα χρώματα των προϊόντων της, τα πραγματικά χρώματα που βλέπετε εξαρτώνται από τις προδιαγραφές της οθόνης σας και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην είναι ακριβή. Επιπρόσθετα ενδέχεται σε φωτογραφίες ή βίντεο, να υπάρξουν πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πιο πρόσφατη απεικόνιση του προϊόντος, καθώς έχουν φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί σε προγενέστερη κατάσταση.

Επιπλέον, το βάρος, οι διαστάσεις και οι δυνατότητες που εμφανίζονται σχετικά με τον κατάλογο που παρουσιάζεται στην «Ιστοσελίδα» είναι μόνο κατά προσέγγιση.

4.4. Άδεια Πρόσβασης στην «Ιστοσελίδα»
Με την παρούσα σας παρέχουμε περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της παρούσας «Ιστοσελίδας», αλλά όχι άδεια λήψης ή τροποποίησης αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της «Εταιρείας». Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας «Ιστοσελίδας» ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών ή τιμών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας «Ιστοσελίδας» ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

4.5. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας «Ιστοσελίδας» ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. H Gap Europe Limited και οι Συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες έχουν αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος τομέα (domain) www.gap.com.gr της «Εταιρείας» μας και όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην «Ιστοσελίδα» μας υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

4.6. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της «Ιστοσελίδας» χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η «Εταιρεία» παύει να ισχύει.

4.7. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο ή άλλα ιδιοκτησιακά γραφικά ή εμπορικό σήμα της «Εταιρείας» ή ανοιχτό πηγαίο κώδικα ή μέρος του συνδέσμου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

5. Όροι Πώλησης


 


5.1. Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε ότι αγοράζετε ένα προϊόν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

• Εκτελούνται παραδόσεις προϊόντων σε διευθύνσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα.

• Η σύναψη μιας «Σύμβασης» προϋποθέτει ότι η «Εταιρεία» έχει εξετάσει τη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων προϊόντων κι έχει αποδεχτεί τόσο την παραγγελία σας όσο και την πληρωμή με αντικαταβολή, κάρτα ή με άλλο τρόπο. Όσο η «Εταιρεία» δεν έχει επιβεβαιώσει και τα δύο αυτά σημεία, δεν υποχρεούται να διαθέσει τα προϊόντα.

• Για έξι (6) χρόνια από την αποστολή των προϊόντων φυλάσσουμε τα στοιχεία παραγγελιών, βεβαιώσεων εισόδου παραγγελίας και συμβάσεων (καθώς και των παρόντων Όρων). Στα στοιχεία αυτά οι πελάτες δεν έχουν γενικώς πρόσβαση αλλά εάν τα χρειάζεστε και τα ζητήσετε ρητώς και γραπτώς, θα σας τα διαθέσουμε. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε τους παρόντες Όρους, την παραγγελία σας, την επιβεβαίωση παραγγελίας, την επιβεβαίωση τρόπου πληρωμής και το παραστατικό, και να τα φυλάξετε επισυνάπτοντας και μία σχετική σημείωση, ώστε να σας χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία αγοράς. H «Σύμβαση» αγοράς είναι δεσμευτική μόνον αφού η «Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» σας ειδοποιήσει ότι δέχτηκε την παραγγελία.

5.2. Οι παραγγελίες δύνανται να αποστέλλονται και τις 5 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως και Παρασκευή). Για τον λόγο αυτό και με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή σας και την μεγαλύτερη δυνατή προστασία σας από απρόβλεπτα περιστατικά, οι παραγγελίες ολοκληρώνονται ως ακολούθως:

5.3. i) Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας εμφανίζεται η συνολική συγκεντρωτική παραγγελία σας, που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτής. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής της παραγγελίας σας, κατά την παράδοση στο χώρο επιλογής σας (αντικαταβολή) τότε θα λάβετε άμεσα την επιβεβαίωση παραγγελίας βάσει της οποίας θα σας παραδοθούν τα προϊόντα υπό τον όρο της προσήκουσας πληρωμής κατά την παράδοση και με την επιφύλαξη του άρθρου 5.7 κατωτέρω και υπό τους όρους του άρθρου 10.1 βλ. παρακάτω. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, πληρωμής μέσω payment link, άμεσης πληρωμής μέσω e-banking ή Paypal, η παραγγελία εκτελείται άμεσα. Εφόσον επιλέξετε να προχωρήσετε σε πληρωμή της παραγγελίας σας με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, πληρωμή μέσω payment link, άμεση πληρωμή μέσω e-banking ή Paypal συνδέεστε με τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος υπό τους όρους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της καταβολής της πληρωμής λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει. Μπορείτε να δείτε τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής στην ενότητα «Τρόποι Πληρωμής».

ii) Η «Εταιρεία» μας για τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών, δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να διεξάγει έλεγχο δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, πληρωμή μέσω payment link, άμεση πληρωμή μέσω e-banking ή Paypal). Κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο, να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.

5.4 i) Στη συνέχεια, η παραγγελία σας περνά στο στάδιο της συλλογής προς διεκπεραίωση και θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όταν τα προϊόντα δρομολογηθούν για την αποστολή τους προς την διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει. Η παράδοση των προϊόντων και ο τρόπος αποστολής σας διέπονται από τους Όρους που περιλαμβάνονται στην ενότητα «Τρόποι Αποστολής».

ii) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι υπάρχει απροσδόκητη έλλειψη σε κάποιο/α από τα προϊόντα που θέσατε στην παραγγελία σας ή που υφίσταται πρόβλημα σε σχέση με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο αίτημα σας, τότε η «Εταιρεία» μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθει σε επαφή μαζί σας είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει είτε με απευθείας τηλεφωνική επαφή μαζί σας δια μέσου αντιπροσώπου της (είτε με όλους τους ανωτέρω τρόπους) προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί σας για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας για διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών, τότε η παραγγελία σας θα ακυρώνεται. Η αποστολή των προϊόντων θα πραγματοποιείται κατόπιν βάσει των όρων της Ενότητας «Τρόποι Αποστολής».

5.5. Για να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία στην «Ιστοσελίδα» πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν με εμάς δεδομένα και οποιεσδήποτε πληροφορίες. Έχετε την ευθύνη 1) να δώσετε τα αληθή, ακριβή, τρέχοντα και πλήρη προσωπικά σας στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας από την «Εταιρεία» ή από τον υπάλληλο του τμήματος και 2) να φροντίζετε τα δεδομένα και να τα ενημερώνετε αμέσως μετά από την όποια αλλαγή, ώστε να εξασφαλίζετε την ορθότητα, επικαιρότητα και την πληρότητά τους. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 5.3. ii) ανωτέρω.

Περιορισμοί για αγορά προϊόντων λόγω ηλικίας. Ειδικότερα, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι περιορισμοί ηλικίας ισχύουν στην Ελλάδα για την αγορά των προϊόντων που αναφέρονται παρακάτω. Με μια παραγγελία για κάποιο από τα παρακάτω προϊόντα επιβεβαιώνετε ότι εσείς (ή ο αποδέκτης των προϊόντων) πληρείτε τις απαιτήσεις ηλικίας που απαιτούνται για να αγοραστεί αυτό το προϊόν. Επίσης ο πελάτης φέρει την ευθύνη για τα προϊόντα από την παράδοσή τους από τον μεταφορέα. Ομοίως, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν δεν παραληφθεί από τον πελάτη στον χώρο του πελάτη, κατά την ημέρα παράδοσής του από δική του υπαιτιότητα, δηλαδή με την πρώτη προσπάθεια παράδοσης. Η «Εταιρεία» επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει οποτεδήποτε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην «Ιστοσελίδα» της αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

5.6. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή με αντικαταβολή γίνεται μόνον σε Ευρώ.

5.7. Κατά την εξέλιξη της εκτέλεσης της παραγγελίας σας θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία θα αναφέρουν την πρόοδο της παραγγελίας σας.

Αυτά τα μηνύματα αφορούν τα εξής βήματα:

α) Επιβεβαίωση Παραγγελίας: κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.3 και 5.4 ανωτέρω.

β) Διεκπεραίωση Παραγγελίας: Όταν τα προϊόντα της παραγγελίας συλλέχθηκαν και έχουν δρομολογηθεί για αποστολή στο χώρο σας, τα οποία θα συνοδεύονται από τον αριθμό αποστολής της μεταφορικής.

γ) Εκκρεμότητες Παραγγελίας: Αν κάποιο/α από τα προϊόντα της παραγγελίας σας δεν συλλέχθηκε και έχει μείνει ως εκκρεμότητα θα επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά.


5.8. Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία συναινείτε στην λήψη των ανωτέρω ειδοποιήσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας καλούμε, να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), να επικοινωνήσετε με την «Εταιρεία» μέσω της ενότητας «Επικοινωνία». Τα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι η περιγραφόμενη στο άρθρο 5.8. επικοινωνία και ο τρόπος διεξαγωγής αυτής (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) καλύπτει και τις νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσής σας, γνωστοποίησής σας, επιβεβαίωσης παραγγελίας σας, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκφράσετε τις αντιρρήσεις, ή να σας παρέχουμε διευκρινίσεις για το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχετε λάβει κατά τα ανωτέρω, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την «Εταιρεία» μέσω της ενότητας «Επικοινωνία».

6. Τιμές


 


6.1. Η «Εταιρεία» διατηρεί εν γένει το δικαίωμα και ο χρήστης της «Ιστοσελίδας» το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών της «Ιστοσελίδας», οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της στην «Ιστοσελίδα». Οι τιμές των προϊόντων είναι αυτές που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η αποδοχή της παραγγελίας του πελάτη από την «Εταιρεία». Συγκεκριμένες τιμές αναγράφονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο της «Εταιρείας» μέσω της «Ιστοσελίδας». Η τελική τιμή πώλησης του προϊόντος είναι πάντως η τιμή που ανακοινώνεται στον πελάτη με την αποδοχή της παραγγελίας από την «Εταιρεία». Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραγγείλει κάτι με την λάθος τιμή, η «Εταιρεία» θα του ανακοινώσει τη σωστή τιμή, κι αν ο πελάτης επιθυμεί να συνεχίσει την παραγγελία, τότε ισχύει για την παραγγελία η καινούργια κι από την «Εταιρεία» διορθωμένη τιμή. Εάν δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία ακυρώθηκε.

Οι τιμές είναι σε ευρώ και είναι μικτές. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνεται ο ανάλογος νόμιμος Φ.Π.Α. Πιθανά άλλα έξοδα θα περιλαμβάνονται όπως αυτά θα έχουν προ-συμφωνηθεί και θα αναγράφονται στην εκάστοτε προσφορά π.χ. έξοδα αποστολής, έξοδα αντικαταβολής.

H «Εταιρεία» δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές τιμών προϊόντων που αγοράσθηκαν από φυσικό κατάστημα της «Εταιρείας» και ο πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στον ηλεκτρονικό της κατάλογο ή το αντίστροφο. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

7. Πολιτική Σχετικά με την Παράδοση


 


7.1. Η «Εταιρεία» μας, σας παρέχει προς διευκόλυνσή σας εναλλακτικούς τρόπους παραλαβής και παράδοσης προϊόντων. Κατά την αίτηση παραγγελίας σας, καλείστε να επιλέξετε με ποιον τρόπο επιθυμείτε να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει. Αναλόγως με τον τρόπο που θα επιλέξετε διαμορφώνεται και το συνολικό τελικό κόστος της παραγγελίας σας δυνάμει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή και η οποία θα περιλαμβάνεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας.

7.2. Χρόνος, Τρόπος, Τόπος Παραλαβής/Αποστολής
Η «Εταιρεία» κάνει ότι μπορεί για άμεση αποστολή. Μπορούν όμως να συντρέξουν λόγοι που θα την εμποδίσουν να τηρήσει την προβλεπόμενη ημερομηνία αποστολής. Για το λόγο αυτό, κάθε ημερομηνία αποστολής προϊόντων για την οποία ειδοποιείστε αποτελεί απλώς εκτίμηση και η «Εταιρεία» δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η αποστολή θα πραγματοποιηθεί όντως την ημερομηνία για την οποία προκαθορίστηκε.

Η παραγγελία σας θεωρείται δεσμευτική και δεν μπορείτε να την ανακαλέσετε όταν σας έχει αποσταλεί email από το τμήμα της «Εταιρείας» με την ένδειξη «Υπό Αποστολή» ή «Διαθέσιμη προς Παραλαβή». Επιστροφή στα προϊόντα δεν γίνεται δεκτή.

Σε περίπτωση που η «Εταιρεία» δεν είναι σε θέση να αποστείλει τα προϊόντα την προκαθορισμένη ή συμφωνημένη ημερομηνία, έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία και να επιστρέψει στον «πελάτη» τυχόν πληρωμένα ποσά. Εάν ακυρωθεί μία παραγγελία, η «Εταιρεία» υποχρεούται μόνο να επιστρέψει στον πελάτη τα πληρωμένα ποσά.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσταλεί η παραγγελία σε διεύθυνση παράδοσης που «Εσείς» θα επιλέξετε εντός Ελλάδος, τότε η παράδοση θα γίνεται με courier. Η «Εταιρεία» μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεών της. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης, ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας. Η «Εταιρεία» μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχο της. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η «Εταιρεία» μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 5.4. ii) και 5.8 ανωτέρω.

7.3. Εκτελούνται παραδόσεις προϊόντων σε διευθύνσεις οπουδήποτε εντός Ελλάδος. Τα προϊόντα θα αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει μέσω του email σας, με courier. Η παραλαβή γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη ή από άτομο που εμφανίζεται να ενεργεί αντ’ αυτού, στη διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας, συνιστάται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής παραγγελίας/παραλαβής στα φυσικά μας καταστήματα.

7.4. Η «Εταιρεία» έχει δικαίωμα να προβεί και σε τμηματικές παραδόσεις προϊόντων και κατά σειρά αποστολής της εκλογής της. Σ’ αυτή την περίπτωση η κάθε τμηματική παράδοση αποτελεί αντικείμενο και ξεχωριστής σύμβασης. Σε περίπτωση που η «Εταιρεία» καθυστερήσει μία ή περισσότερες τμηματικές αποστολές ή δεν μπορέσει καν να τις πραγματοποιήσει, δεν θίγονται απ’ αυτό οι συμβάσεις για προϊόντα που ήδη απεστάλησαν ή πρόκειται μελλοντικά να αποσταλούν. Εάν η «Εταιρεία» σας ειδοποιήσει ότι δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ορισμένες τμηματικές παραδόσεις, προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τις αποστολές που έχετε ήδη λάβει.

7.5. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων χρεώσεων για τη μεταφορά και παράδοση που θα προβλέπονται ρητώς σε προϊόν που έχει αναρτηθεί στην «Ιστοσελίδα» μας, επισημαίνεται ότι οι όλες οι ως άνω τιμές δύναται να αλλάξουν οποτεδήποτε.

7.6. Παραλαβή Προϊόντων από Εσάς
Είναι στη δική σας ευθύνη να εξετάσετε την κατάσταση και την πληρότητα των προϊόντων κατά την παράδοση. Εφόσον δεν ελέγξατε τα προϊόντα κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την παραλαβή και δεν ενημερώσατε την «Εταιρεία» εντός 24 ωρών μετά την παραλαβή των προϊόντων από «Εμάς» για τυχόν ατέλειες ή ελλείψεις, αυτά ισχύουν ως παραληφθέντα σε άρτια κατάσταση και με όλα τα λοιπά αντικείμενα που προβλέπονται να βρίσκονται στη συσκευασία.

7.7. Δωρεάν Αποστολή
Η Δωρεάν αποστολή για παραδόσεις εντός Ελλάδος ισχύει μόνο για παραγγελίες άνω των πενήντα (50) ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).


7.8. Εάν κατά την παράδοση δεν βρίσκεστε στη διεύθυνση παράδοσης για να παραλάβετε το πακέτο σας, ο διανομέας θα σας αφήσει ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες για τον τρόπο παραλαβής της παραγγελίας σας ή θα σας ειδοποιήσει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον αγοραστή όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 5.5. ανωτέρω.

8. Επιφύλαξη Δικαιώματος Ιδιοκτησίας


 


Η «Εταιρεία» διατηρεί το απεριόριστο δικαίωμα ιδιοκτησίας των προϊόντων που έχουν αποσταλεί μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των πληρωτέων σχετικά με αυτά παραστατικών και (στο ποσοστό που αυτό είναι επιτρεπτό από το ισχύον νομικό καθεστώς) σε περιπτώσεις που έχετε ήδη πληρώσει άλλα προϊόντα που παραγγείλατε. Σε περιπτώσεις που τα νόμιμα παραστατικά δεν εξοφλούνται την ημερομηνία που είναι πληρωτέα ή η Εταιρεία πιστωτικής κάρτας αρνείται την πληρωμή ή για οποιονδήποτε λόγο απαιτεί από την «Εταιρεία» την επιστροφή του ποσού που πληρώθηκε για κάποια προϊόντα, η «Εταιρεία» διατηρεί (με την επιφύλαξη του ισχύοντος νομικού καθεστώτος) το δικαίωμα να απαγορέψει στον πελάτη τη χρήση των προϊόντων αυτών ή τη μεταπώλησή τους.

9. Αλλαγές & Επιστροφές


 


Η ενότητα «Αλλαγές & Επιστροφές» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των «Όρων και Προϋποθέσεων» και δεσμεύει συνολικά τα μέρη (την εταιρεία και τους χρήστες).

10. Πολιτική Cookies


 


Η ενότητα «Πολιτική Cookies» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των «Όρων και Προϋποθέσεων» και δεσμεύει συνολικά τα μέρη (την εταιρεία και τους χρήστες).Ισχύει μόνο σε προϊόντα προσφοράς/offers.

Ισχύει για αγορές στα Καταστήματα και Online. Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις. Εξαιρούνται τα προϊόντα Outlet.